Regulamin

I. Warunki ogólne
Serwis internetowy "vmobile.pl" jest obsługiwany przez firmę V mobile - Technologie Teleinformatyczne z siedzibą przy ul. Antonia Vivaldiego 8/25, 52-129 Wrocław, NIP: 795-222-44-08, Regon 651539858, działającą na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr 159777 wydanego przez Prezydenta Miasta Wrocław.
Dane kontaktowe: email: sklep@vmobile.pl, Tel. (+48) 71 75 75 229.

Słowniczek:
Sklep - sklep internetowy działający pod adresem http://www.vmobile.pl, prezentujący produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

Koszyk - element sklepu Internetowego vmobile.pl, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, sposób dostawy, sposób płatnści, itp;

Wszystkie nazwy i znaki towarowe użyte w serwsie są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji produktów.

Dane osobowe użytkownika serwisu vmobile.pl będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży, w szczególności skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez kupującego adres zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926).

Obsługa sklepu vmobile.pl dokłada wszelkich starań aby informacje prezentowane w serwisie były zgodne ze stanem faktycznym jednakże oferta prezentowana w serwisie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014r. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie vmobile.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem obowiązują odpowiednio: indywidywidualne ustalenia pomiędzy stronami, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

II. Zamówienia - zawarcie umowy

Sklep internetowy vmobile.pl umożliwia automatyczne składanie zamówień na prezentowane towary i usługi.

Po złożeniu zamówienia sklep automatycznie wysyła "potwierdzenie złożenia zamówienia" na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia.

Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu vmobile.pl jak również opisy produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują one dopiero z chwilą przyjęcia do realizacji zamówienia przez sklep. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez sklep jest wysyłane na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia.

III. Zwrot towaru - odstąpienie od umowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

Pełna treść ustawy o prawach konsumenta

Aby odstąpić od umowy, należy złożyć sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail lub przesłać drogą pocztową.

Formularz odstąpienia od umowy

Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i odesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście na adres firmy v mobile wraz z dowodem zakupu.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Koszt zwrotu towaru do sklepu ponosi konsument.

IV. Gwarancja i reklamacje

Produkty sprzedawane w sklepie internetowym są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.

Sklep zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta:
  • 24 (dwadzieścia cztery) miesiące na telefony komórkowe

  • 12 (dwanaście) miesięcy na akcesoria inne niż zużywające się części i akcesoria, wyszczególnione poniżej:

    • 3 (trzy) miesięcy na następujące zużywające się części i akcesoria: baterie, ładowarki, podstawki do telefonu, zestawy słuchawkowe, kable i obudowy;

W przypadku wykrycia wad oraz wszelkich wątpliwości związanych z zakupionym towarem prosimy o zgłoszenie tego faktu e-mailem na adres: sklep@vmobile.pl podając w temacie numer zamówienia.

W przypadku przesyłania reklamowanego towaru drogą pocztową prosimy o wypełnienie i załączenie Protokołu Reklamacji i przesłanie listem poleconym wraz z reklamowanym towarem na adres sklepu.

Uwaga! Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail kupującego, datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji sprzedający zwraca się do konsumenta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

V. Dane gromadzone przez sklep

Administrator Danych: Administratorem danych podawanych przy danych podanych przez Użytkownika jest firma v mobile - Technologie Teleinformatyczne Witold Rodzeń ul. Antonia Vivaldiego 8/25, 52-129 Wrocław. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Vivaldiego 8/25, 52-129 Wrocław lub drogą e-mailową pod adresem: sklep@vmobile.pl.

Przekazywanie danych: Dla celów realizacji zamówienia dane podawane przy składaniu zamówienia są przekazywane firmie kurierskiej DPD lub Poczcie Polskiej. Administrator dodatkowo, na podany adres email, przesyła informacje handlowe (obejmujących informacje o produktach i usługach Administratora) po zgłoszeniu chęci otrzymywania newslettera.

Prawa Klienta: W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Klientowi również prawo do: żądania od Administratora dostępu, sprostowania lub usunięcia danych. W celu realizacji powyższych żądań prosimy o kontakt email pod adresem: sklep@vmobile.pl

V. Adres do wysyłek zwrotów i reklamacji

v mobile - Technologie Teleinformatyczne
Witold Rodzeń
ul. A. Vivaldiego 8/25
52-129 Wrocław


Życzymy udanych zakupów